English / Español / 日本語 / 中文 / Deutsch

Über uns>Unternehmen>Japan

Unternehmen Japan

KOIDE JAPAN

Kontaktinformation

Hauptsitz Takamatsu

Mitoyo Produktionsstätte

Zweigstelle Okayama

Zweigstelle Chubu

Zweigstelle Kanto

Hauptsitz Tokio

Koide R&D Co., GmbH

Kyushu Koide Kokan Co., GmbH

182-3 Danshi-Cho, Takamatsu-Shi, Kagawa 761-8041 TEL: +81-(0)87-886-5531 e-mail: takamatsu-1@koidekokan.co.jp

266-1 Marui, Onohara-Cho, Kanonji-Shi, Kagawa 769-1615 TEL: +81-(0)875-27-6915 e-mail: mitoyo-1@koidekokan.co.jp

189-2 Nobutomo, Kita-Ku, Okayama-Shi, Okayama 701-0152 TEL: +81-(0)86-292-5165 e-mail: okayama-1@koidekokan.co.jp

2142-1 Oaza-Higashitanaka, Komaki-Shi, Aichi 485-0826 TEL: +81-(0)568-41-7300 e-mail: chubu-1@koidekokan.co.jpp

2-2-3 Furukawa, Kazo-Shi, Saitama 347-0004 TEL: +81-(0)480-69-2271 e-mail: kanto-1@koidekokan.co.jp

State Otemachi 501, 1-4-1 Uchikanda, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-0047 TEL: +81-(0)3-3518-6355 e-mail: tokyo-1@koidekokan.co.jp

Tokyo Head office, Koide Kokan Co., Ltd. State Otemachi 501, 1-4-1 Uchikanda, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-0047 TEL: +81-(0)3-3518-6355 e-mail: rd.koide@koidekokan.co.jp

126-1 Aza-Kaimochi, Miwa, Bungotakada-Shi, Oita 879-0604 TEL: +81-(0)978-22-3360 e-mail: kyusyu-1@koidekokan.co.jp